برای دانلود اپلیکیشن دکتر پوست کلیک نمایید android
ثبت نام پزشک
عکس پروفایل
(لطفا به فارسی یا انگلیسی بودن کیبورد خود دقت فرمایید)
اطلاع رسانی نوبت های رزرو شده

لطفا شهر مورد نظر خود که تمایل دارید در آن با کلینیک ها همکاری داشته باشید را مشخص نمایید.

عکس کارت انجمن متخصصین پوست ایران
منشی مطب

پزشک گرامی
درج مشخصات منشی شما جهت ارسال اطلاعات نوبت های اخذ شده به ایشان ضروری میباشد.

(قابل تغییر توسط منشی)

لطفا شماره 09398461179 را به عنوان تنها شماره ارتباط با دکترِ پوست در گوشی خود ذخیره نمایید.