کلیپ ها و ویدیو ها


ریزش موی سکه ای

1111

ریزش مو انواع مختلف دارد که از عمده ترین نوع ریزش به ریزش موی ارثی هورمونی میتوان اشاره کرد. ریزش سکه ای هم یکی از انواع ریزش مو است که درمان پذیر است. www.doctorEpoost.com