کلیپ ها و ویدیو ها


تزریق فیلر (پرکننده) قسمت اول

771

فیلر ها یا همان پرکننده ها از جنس هیالورنیک اسید و یا چربی خود شخص میباشند که برای پرکردن خطوط چروک و یا نوحای خاص از بدن کاربرد دارد. در مصاحبه اختصاصی وبسایت دکترِپوست دکتر افسانه معرفت متخصص پوست و مو کاربردهای هر یک را شرح داده اند.